GDPR

Adatkezelési tájékoztató

 

Az adatkezelő:

Vállalkozás neve:                   Csimszi Norbert EV.

Vállalkozás címe:                   7632, Pécs Viktória u.3.

 

Kapcsolattartás

Cégünket e-mailen,  telefonszámon vagy weboldalon lévő kapcsolat-felvételi űrlapon keresztül érheti el.

Ilyen esetekben az Ön nevét, e-mail címét számlázási és postázási adatait, telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke.

 

Számlák

Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk.

 

Adattovábbítás

A számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztjuk.

A postázáshoz szükséges adatokat  a kiszállítást végző céggel megosztjuk.

 

GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

 

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba! Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:

Név:                Csimszi Norbert

Cím:                7632, Pécs Viktória u.3.

Tel.:                06702350101

E-mail:            csimszi.norbert@gmail.com

 

Panasztétel

Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: http://naih.hu